Οικονομικά Στοιχεία

 Τίτλος  Ιδιοκτήτης  Κατηγορία  
 Ισολογισμός 2016  Δομική Ξάνθης Α.Ε.  Ισολογισμοί  Download
 Ισολογισμός 2014  Δομική Ξάνθης Α.Ε.  Ισολογισμοί  Download
 Ισολογισμός 2013  Δομική Ξάνθης Α.Ε.  Ισολογισμοί  Download
 Ισολογισμός 2012  Δομική Ξάνθης Α.Ε.  Ισολογισμοί  Download