Κατασκευή Υποστέγου Στάθμευσης Αρμάτων στη 211 ΕΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΡΜΑΤΩΝ ΣΤΗ 211 ΕΜΑ
Ιούνιος 2009