Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ξάνθης

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Νοέμβριος 2007