Αρ 8 Επαρχιακή Οδός Ξάνθης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.8 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ(ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΑΦΕΪΚΩΝ – ΓΕΝΙΣΕΑΣ)
Σεπτέμβριος 2003 – 2006

Κατασκευή δρόμου 14 χλμ. (ΒΑΦΕΪΚΑ - ΓΕΝΙΣΕΑ)

odopiia 3odopiia 1