Εσπερινό Γυμνάσιο Ξάνθης-2o-3o TEE

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2ου & 3ου ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Νοέμβριος 2005 – Δεκέμβριος 2006

2o3o tee 2