Αγ. Παντελεήμων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

2012– 2013

Κτίριο από σκυρόδεμα 4.000 τ.μ.

domxan elderly unit1domxan elderly unit2