ΒΕΡΝΙΚΙΑ ICA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

BERNIKIAΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Δεκέμβριος 2001 – Μάρτιος 2002