Βελτίωση Τμήματος Επ. Οδού ΑΡ.1 (από Γέφυρα Κιμμερίων μέχρι Γέφυρα Χειμάρρου Μαισιάδη)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΡ.1(ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΕΦΥΡΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΑΙΣΙΑΔΗ)
Νοέμβριος 2006 – Αύγουστος 2008