Διευθέτηση Χειμάρρων για την Αντιπλημμυρική Προστασία του Οικισμού Κιμμερίων Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Ιούνιος 2007 – Σεπτέμβριος 2008