ΕΛΙΜΚΟ Α.Ε.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ‘ΑΞΙΟΝ’

Ιούλιος 2007 – Ιούνιος 2008

Κατασκευή σχολικών κτιρίων 5.000 τ.μ και εξωραϊσμού

domxan eliko sa1 webdomxan eliko sa2 web