ΕΛΒΙΤΕΞ ΑΕΒΕ ΕΞΠΟΡΤ

ELVITEXΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Σεπτέμβριος 2003 – Ιανουάριος 2004